AUSTRALIEN LABRADOODLE

Friska hundar

Australien Labradoodle är en blandrashund. Den är inte godkänd eller på väg att bli en godkänd ras enligt FCI. Det avelsarbete som pågår världen över kommer säkert att i framtiden leda till att den blir klassad som en egen ras men vi får hoppas att det dröjer såatt avelsarbetet att få fram en frisk, sund labradoodle kan fortgå ett tag till, och där avelsarbetet får fortsätta med ett långsiktigt mål med hundens bästa som nummer ett.

Målet med vår avel

Det som är viktigt för oss som bedriver avel och uppfödning av labradoodles är att vi ska avla fram friska och mentalt stabila hundar. Att det ska vara vackra är inte det viktigaste även om vi följer hårda avelskriterier för att en hund får sättas i avel. Målet är att rasen ska utvecklas med den internationella rasstandard som en viktig riktlinje.

Qleo Accredited Logo.png
Qleo WALA logo.png